Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finančný plánovač/finančná plánovačka

Description

Code

2412.4

Description

Finanční plánovači pomáhajú ľuďom, ktorí riešia rôzne osobné finančné otázky. Špecializujú sa na finančné plánovanie, ako je plánovanie dôchodkov, investičné plánovanie, riadenie rizík a plánovanie poistenia a daňové plánovanie. Poskytujú poradenstvo v súvislosti so stratégiou prispôsobenou potrebám klienta. Zabezpečujú presnosť bankových a iných finančných záznamov a zachovávajú prístup orientovaný na zákazníka a dodržiavanie etických noriem.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternatívne označenie

finančný plánovač

finančná plánovačka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept