Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

strojársky špecialista/strojárska špecialistka na rotujúce zariadenia

Description

Code

2144.1.20

Description

Strojárski špecialisti na rotujúce zariadenia vypracúvajú návrhy a špecifikácie pre rotačné zariadenia v súlade s príslušnými normami. Poskytujú aj technické odborné znalosti a pomáhajú zabezpečiť, aby boli všetky nové a existujúce zariadenia kompletné.

Alternatívne označenie

strojárska špecialistka na rotujúce zariadenia

strojársky špecialista na rotujúce zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept