Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koordinátor/koordinátorka železničnej logistiky

Description

Code

4323.12

Description

Koordinátori železničnej logistiky riadia prepravu nákladu po železnici vrátane iných druhov dopravy. Koordinujú včasné prideľovanie dopravných prostriedkov a zariadení a zabezpečujú ich včasné dodanie. Navrhujú a udržiavajú efektívne dodávateľské reťazce pre klientov a prepravcov.

Alternatívne označenie

koordinátorka železničnej logistiky

koordinátor železničnej logistiky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept