Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka stavby a údržby železničných stavieb

Description

Code

3123.1.19

Description

Supervízori stavby a údržby železničných stavieb monitorujú výstavbu a údržbu železničnej infraštruktúry. Prideľujú úlohy buď na mieste, alebo z kontrolnej miestnosti a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízor stavby a údržby železničných stavieb

supervízorka stavby a údržby železničných stavieb

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept