Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pokladník/pokladníčka

Description

Code

5230.1

Description

Pokladníci obsluhujú pokladnice, preberajú platby od zákazníkov, vydávajú doklady o zaplatení a drobné peniaze.

Alternatívne označenie

pokladník

pokladníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept