Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inšpektor/inšpektorka sociálneho zabezpečenia

Description

Code

3353.1

Description

Inšpektori sociálneho zabezpečenia vyšetrujú podvodné činnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré ovplyvňujú práva zamestnancov. Vykonávajú kontrolu žiadostí o sociálne dávky a preverujú kroky, ktoré spoločnosti podnikajú na základe sťažností zamestnancov. Kontroly zahŕňajú činnosti súvisiace s prácou, napríklad nevyplatenie miezd alebo nepreplatenie výdavkov. Inšpektori sociálneho zabezpečenia dohliadajú na to, aby zaobchádzanie so zamestnancami bolo spravodlivé a v súlade s právnymi predpismi. Svoje zistenia zaznamenávajú a podávajú o nich správy, čím zaručujú opodstatnenosť sťažností, ktoré vyšetrujú.

Alternatívne označenie

inšpektor sociálneho zabezpečenia

inšpektorka sociálneho zabezpečenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept