Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka pekárskych výrobkov

Description

Code

5223.7.4

Description

Predavači pekárskych výrobkov predávajú chlieb a múčniky v špecializovaných predajniach, v prípade potreby po spracovaní výrobkov.

Alternatívne označenie

predavač pekárskych výrobkov

predavačka pekárenských výrobkov

predavač pekárenských výrobkov

predavačka pekárskych výrobkov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept