Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kvalitár a kontrolór/kvalitárka a kontrolórka vo výrobe drevovláknitých dosiek

Description

Code

7543.8.1

Description

Kvalitári a kontrolóri vo výrobe drevovláknitých dosiek kontrolujú hotové výrobky z kompozitného dreva, či neobsahujú také problémy s kvalitou, ako sú nedostatočné zlepenie, deformácia alebo škvrny. Takisto testujú vlastnosti dreva pri zaťažení. Triediči triedia výrobky podľa kvality podľa usmernení.

Alternatívne označenie

kvalitár a kontrolór vo výrobe drevovláknitých dosiek

kvalitárka a kontrolórka vo výrobe drevovláknitých dosiek

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept