Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kvalitár špecialista/kvalitárka špecialistka

Description

Code

2149.2.7

Description

Kvalitári špecialisti stanovujú normy kvality pre výrobky alebo služby. Kontrolujú, či sú výrobky a služby v súlade s normami kvality a koordinujú zvyšovanie kvality.

Alternatívne označenie

kvalitárka špecialistka

kvalitár špecialista

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept