Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobca a montér filmových dekorácií/výrobkyňa a montérka filmových dekorácií

Description

Code

3432.4

Description

Výrobcovia a montéri filmových dekorácií vytvárajú, pripravujú, upravujú a vykonávajú údržbu scénografických prvkov, ktoré sa používajú na javisku a pri nakrúcaní filmov alebo televíznych programov. Používajú širokú škálu materiálov ako drevo, oceľ, hliník a plasty. Ich práca sa zakladá na umeleckej vízii, zmenšených modeloch, nákresoch a plánoch. Úzko spolupracujú s dizajnérmi a k ich úlohám môže patriť stavanie výstavných stánkov na veľtrhoch, karnevaloch a iných podujatiach.

Alternatívne označenie

výrobca a montér filmových dekorácií

výrobkyňa a montérka filmových dekorácií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

Narrower occupations

zručnosti / kompetencie

URI – koncept