Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka environmentálnych projektov v oblasti potrubnej dopravy

Description

Code

2133.10

Description

Manažéri environmentálnych projektov v oblasti potrubnej dopravy zabezpečujú ochranu životného prostredia v rámci projektov v oblasti potrubnej dopravy. So skupinou manažérov a odborníkov analyzujú miesta a trasy potrubí s cieľom poradiť o otázkach týkajúcich sa životného prostredia, ktoré je potrebné zvážiť a riešiť.

Alternatívne označenie

manažér environmentálnych projektov v oblasti potrubnej dopravy

manažérka environmentálnych projektov v oblasti potrubnej dopravy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept