Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sudca/sudkyňa najvyššieho súdu

Description

Code

2612.1.1

Description

Sudcovia najvyššieho súdu predsedajú súdom vyššieho stupňa, ktoré sa zaoberajú zložitými trestnými a občianskoprávnymi vecami. Skúmajú vec počas súdnych konaní s cieľom sformulovať rozsudok alebo viesť porotu k tomu, aby dospela k záveru, a rozhodujú o akýchkoľvek trestoch, ak sa strana, ktorá sa priestupku dopustila, uzná za vinnú. Rozhodujú v konaniach a zabezpečujú spravodlivé súdne konanie v súlade s právnymi predpismi.

Alternatívne označenie

sudca najvyššieho súdu

sudkyňa najvyššieho súdu

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept