Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

informačný manažér/informačná manažérka

Description

Code

2622.1

Description

Informační manažéri sú zodpovední za systémy, ktoré poskytujú informácie ľuďom. Zabezpečujú prístup k informáciám v rôznych pracovných prostrediach (verejných alebo súkromných) na základe teoretických zásad a praktických schopností v rámci uchovávania, vyhľadávania a oznamovania informácií.

Alternatívne označenie

informačný manažér

informačná manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept