Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný referent/odborná referentka pre hospodársku súťaž

Description

Code

2422.12.2

Description

Odborní referenti pre hospodársku súťaž riadia vypracúvanie regionálnych a vnútroštátnych politík a právnych predpisov v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom regulovať hospodársku súťaž a postupy hospodárskej súťaže, podporovať otvorené a transparentné obchodné praktiky a chrániť spotrebiteľov a podniky.

Alternatívne označenie

odborný referent pre hospodársku súťaž

odborná referentka pre hospodársku súťaž

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept