Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka v oblasti komunitného rozvoja

Description

Code

2422.2

Description

Špecialisti v oblasti komunitného rozvoja vypracúvajú plány na zlepšenie kvality života v miestnych komunitách. Prešetrujú a hodnotia otázky a potreby komunity, riadia zdroje a vypracúvajú vykonávacie stratégie. Komunikujú s komunitou na účely vyšetrovania a informujú komunitu o plánoch rozvoja.

Alternatívne označenie

špecialistka v oblasti komunitného rozvoja

špecialista v oblasti komunitného rozvoja

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept