Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka sluchových pomôcok

Description

Code

5223.7.3

Description

Predavači sluchových pomôcok predávajú tovar a prístroje v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavačka audiologických zariadení

predavač audiologických zariadení

predavačka sluchových pomôcok

predavač sluchových pomôcok

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept