Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výchovno-vzdelávací mentor/výchovno-vzdelávacia mentorka

Description

Code

2359.11

Description

Výchovno-vzdelávací mentori podporujú študentov s nízkou výkonnosťou v rámci školy aj mimo nej s cieľom zvýšiť ich akademický úspech. Pomáhajú študentom, ktorí sú vystavení (viacnásobnému) znevýhodneniu, ako sú problémy s učením, problémy spojené so správaním a problémy s dochádzkou, a takisto pomáhajú nadaným študentom, ktorí nie sú vystavení žiadnej výzve. Môžu takisto pracovať s dospelými študentmi v systéme ďalšieho vzdelávania. Výchovno-vzdelávací mentori vyvíjajú rozvrhy a akčné plány so študentmi s cieľom naplánovať potrebné mentorské činnosti a monitorovať pokrok. Takisto sú v spojení so študentskými učiteľmi, školskými psychológmi, školenými sociálnymi pracovníkmi a v prípade potreby s rodičmi študentov s cieľom zlepšiť rozvoj vzdelávania študentov.

Alternatívne označenie

výchovno-vzdelávací mentor

výchovno-vzdelávacia mentorka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept