Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technický kreslič/technická kreslička železničných koľajových vozidiel

Description

Code

3118.3.13

Description

Technickí kresliči železničných koľajových vozidiel menia návrhy železničných koľajových vozidiel na technické výkresy, pričom zvyčajne používajú softvér. Vo výkresoch sú zahrnuté rozmery, spôsoby upevnenia a montáže a iné špecifikácie používané pri výrobe železničných vozidiel, ako sú lokomotívy, motorové jednotky, vozne a vlakové súpravy.

Alternatívne označenie

technický kreslič železničných koľajových vozidiel

technická kreslička železničných koľajových vozidiel

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept