Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník/pracovníčka čerpacej stanice

Description

Code

5245.1

Description

Pracovníci čerpacích staníc predávajú pohonné hmoty, oleje a chladiace zmesi do motorových vozidiel a motocyklov na čerpacej stanici.

Alternatívne označenie

pumpárka

pracovníčka čerpacej stanice

pracovníčka benzínovej pumpy

pracovník čerpacej stanice

pumpár

pracovník benzínovej pumpy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept