Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

súdny korektor/súdna korektorka

Description

Code

3343.5

Description

Súdni korektori upravujú prepisy, ktoré vyhotovili súdni zapisovatelia, s cieľom vytvoriť čitateľnú odbornú právnickú listinu. Počúvajú alebo čítajú správy, ktoré im boli pridelené, aby pridali interpunkčné znamienka, chýbajúce slová, formátovanie a zlepšili presnosť dokumentu.

Alternatívne označenie

súdna korektorka

súdny korektor

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept