Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

územný plánovač/územná plánovačka

Description

Code

2164.1

Description

Územní plánovači navštevujú lokality s cieľom vytvárať projekty a plány využívania a rozvoja istého územia. Zbierajú a analyzujú údaje o území. Územní plánovači poskytujú poradenstvo v oblasti efektívnosti a bezpečnosti plánov rozvoja.

Alternatívne označenie

územný plánovač

územná plánovačka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept