Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rozpočtový manažér/rozpočtová manažérka

Description

Code

1211.1.3

Description

Rozpočtoví manažéri posudzujú finančné návrhy rôznych útvarov pred poskytnutím finančných prostriedkov na projekty. Monitorujú vykonávanie rozpočtových politík a postupov. Úzko spolupracujú s ostatnými oddeleniami pri hodnotení programov, ich vplyve v organizácii, príjmoch, ktoré môžu priniesť, a požadovanom finančnom úsilí.

Alternatívne označenie

rozpočtová analytička

rozpočtový analytik

rozpočtový manažér

rozpočtová manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept