Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marketingový špecialista/ marketingová špecialistka

Description

Code

2431.10

Description

Marketingoví špecialisti poskytujú poradenstvo podnikom pri vypracúvaní marketingových stratégií na konkrétne účely. Môžu poskytovať poradenstvo a vypracúvať stratégie pre vstup značky na trh, opätovné uvedenie výrobku, uvedenie nového výrobku alebo pre formovanie dobrého obchodného mena. Na účely stanovenia marketingového prístupu vypracúvajú predbežné štúdie o postavení podniku a vnímaní zákazníkov.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept