Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka hotelovej zábavy

Description

Code

1411.2

Description

Riaditelia hotelovej zábavy sú zodpovední za riadenie tímu, ktorý zabezpečuje zábavné aktivity pre hosťov rekreačného zariadenia.

Scope note

Excludes people performing activities focused culture aspects. Includes people perfoming entertainment and leisure activities for guests.

Alternatívne označenie

vedúca zábavnej činnosti

riaditeľ hotelovej zábavy

riaditeľka hotelovej zábavy

šéf zábavného programu

vedúci zábavnej činnosti

šéfka zábavného programu

manažér animácie

manažérka animácie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept