Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

materiálový inžinier/materiálová inžinierka

Description

Code

2149.11

Description

Materiáloví inžinieri skúmajú a navrhujú nové alebo vylepšené materiály na rôzne účely. Analyzujú zloženie materiálov, uskutočňujú pokusy a vyvíjajú nové materiály pre špecifické použitie v priemysle, ako sú kaučuk, textílie, sklo, kovy a chemikálie. Poskytujú poradenstvo spoločnostiam pri posudzovaní škôd, zabezpečovaní kvality materiálov a recyklácii materiálov.

Alternatívne označenie

materiálová inžinierka

materiálový inžinier

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept