Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

laboratórny technik/laboratórna technička v kožiarskom priemysle

Description

Code

3111.6

Description

Laboratórni technici v kožiarskom priemysle vykonávajú chemické analýzy a fyzikálne testy kože a podávajú o nich správy. Vykonávajú aj chemické analýzy pomocných látok, environmentálnych emisií a vypúšťania a podávajú o nich správy. Zabezpečujú, aby sa testy vykonávali v súlade s príslušnými vnútroštátnymi, medzinárodnými alebo klientskymi normami.

Scope note

Includes people working in a laboratory environment. Includes people performing subcontracting specialised testing to the third-party testing facilities.

Alternatívne označenie

laboratórna technička v kožiarskom priemysle

laboratórny technik v kožiarskom priemysle

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept