Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

pracovník služieb podpory pre rodinu/ pracovníčka služieb podpory pre rodinu

Description

Code

3412.4.5

Description

Pracovníci služieb podpory pre rodinu poskytujú uskutočniteľné rady a emocionálnu podporu rodinám, ktoré čelia ťažkostiam, ako sú závislosti, zdravotné postihnutie, choroby, rodičia odsúdení na trest odňatia slobody, manželské a finančné problémy. Poskytujú rady o najlepšom riešení pre deti, v súvislosti s tým, či deti zostanú vo svojich rodinách alebo nezostanú, a to na základe posúdenia rodinnej situácie. Pracovníci služieb podpory pre rodinu takisto poskytujú informácie o dostupných službách na základe konkrétnych potrieb rodiny a odporúčaní sociálneho pracovníka.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept