Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

asistent/asistentka učiteľa v predškolskom zariadení

Description

Code

5312.1

Description

Asistenti učiteľa v predškolskom zariadení asistujú učiteľovi v prvých rokoch základnej školy alebo v materskej škole. Pomáhajú pri výučbe, dozerajú na žiakov v triede v neprítomnosti učiteľa a asistujú pri organizovaní denného harmonogramu, jeho rozvíjaní a uvádzaní do praxe. Asistenti učiteľa v predškolskom zariadení monitorujú a pomáhajú žiakom v skupinách aj individuálne a zameriavajú sa na žiakov, ktorí potrebujú mimoriadnu starostlivosť a pozornosť, ktorú im učiteľ nemôže poskytnúť.

Alternatívne označenie

asistent pedagóga v predškolskom zariadení

asistentka pedagóga v predškolskom zariadení

asistent učiteľa v predškolskom zariadení

asistenka učiteľa v predškolskom zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept