Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reklamný manažér/reklamná manažérka

Description

Code

1222.1.1

Description

Reklamní manažéri vykonávajú propagačné iniciatívy naplánované v strategickom marketingovom pláne. Organizujú a pripravujú zdroje potrebné na spustenie reklamných kampaní a operácií v reklamných agentúrach. Pripravujú a zosúlaďujú komunikačné kanály, vyjednávajú zmluvy a zabezpečujú, aby operácie boli v súlade s rozpočtami.

Alternatívne označenie

reklamný manažér

reklamná manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept