Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

laborant/laborantka vo vedeckom laboratóriu

Description

Code

3141.2

Description

Laboranti vo vedeckom laboratóriu vykonávajú laboratórny výskum, analýzu a testovanie a podporujú odborníkov v oblasti vedy o živej prírode. Vzorkujú, testujú, merajú, skúmajú a analyzujú v oblastiach, ako je biológia, biotechnológia, environmentálna veda, forenzná veda a farmakológia. Laboranti vo vedeckom laboratóriu takisto pozorujú a monitorujú laboratórne činnosti, zaznamenávajú testovacie sekvencie a analyzujú výsledky.

Scope note

Excludes medical laboratory assistant.

Alternatívne označenie

laborant vo vedeckom laboratóriu

laborantka vo vedeckom laboratóriu

vedecký laborant

vedecká laborantka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept