Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

riaditeľ/riaditeľka strednej školy

Description

Code

1345.1.8

Description

Riaditelia stredných škôl zodpovedajú za dodržiavanie učebných osnov, ktoré určujú akademický rozvoj študentov. Riadia personál, úzko spolupracujú s vedúcimi jednotlivých oddelení a včas hodnotia učiteľov, aby sa zabezpečili optimálne výkony v triedach. Takisto zabezpečujú, aby škola spĺňala štátne požiadavky na vzdelávanie stanovené zákonom, a spolupracujú s miestnou komunitou a samosprávou. Môžu pracovať aj na odborných školách.

Alternatívne označenie

riaditeľka strednej školy

riaditeľ strednej školy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept