Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

hlavný čašník/hlavná čašníčka

Description

Code

5131.2.1

Description

Hlavní čašníci vedú stravovacie a pohostinské služby v stravovacích zariadeniach alebo jednotkách. Sú zodpovední za spokojnosť zákazníka. Hlavní čašníci koordinujú všetky činnosti, do ktorých sú zapojení zákazníci, kam patrí vítanie hostí, objednávanie, podávanie jedál a nápojov a dohľad nad finančnými transakciami.

Alternatívne označenie

vedúca čašníkov

hlavný čašník

vedúci čašníkov

šéfka obsluhy

šéf obsluhy

hlavná čašníčka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept