Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biznis manažér/manažérka

Description

Code

1213.5

Description

Biznis manažéri majú na starosti stanovenie cieľov obchodnej jednotky spoločnosti, vytvorenie plánu operácií a uľahčenie dosahovania cieľov a realizácie plánu spolu so zamestnancami segmentu a so zainteresovanými stranami. Majú prehľad o podniku, rozumejú podrobným informáciám o obchodnej jednotke, poskytujú jej podporu a prijímajú rozhodnutia na základe dostupných informácií.

Alternatívne označenie

biznis manažér

biznis manažérka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

Narrower occupations

zručnosti / kompetencie

URI – koncept