Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka čistiarne odpadových vôd

Description

Code

1219.5.4

Description

Riaditelia čistiarní odpadových vôd dohliadajú na úpravu vody, jej skladovanie a distribúciu vo vodnej elektrárni. Zabezpečujú, že prevádzka závodu je v súlade s reguláciou, a dohliadajú na zamestnancov. Zavádzajú nové politiky a dohliadajú na údržbu zariadení.

Alternatívne označenie

manažérka čistiarne odpadových vôd

riaditeľka čistiarne odpadových vôd

riaditeľ čistiarne odpadových vôd

manažér čistiarne odpadových vôd

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept