Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ženista/ženistka

Description

Code

0310.5

Description

Ženisti vykonávajú vo vojenskej oblasti technické a vedecké funkcie, ako je vývoj koncepcií vojenského technického vybavenia, podpora výroby vojenských zariadení a technický výskum, údržba a zabezpečovanie kvality.

Alternatívne označenie

ženistka

vojenský inžinier

ženista

vojenská inžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept