Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inštruktor/inštruktorka exteriérových aktivít

Description

Code

3423.1.2.2

Description

Inštruktori exteriérových aktivít organizujú a vedú rekreačné outdoorové výlety, pri ktorých sa účastníci učia zručnosti potrebné pri aktivitách ako turistika, horolezectvo, lyžovanie, snowboarding, kanoistika, rafting, lezenie po lane atď. Takisto zabezpečujú teambuildingové aktivity a aktívne workshopy pre znevýhodnených účastníkov. Zodpovedajú za bezpečnosť účastníkov a vybavenia a informujú účastníkov o bezpečnostných opatreniach. Inštruktori exteriérových aktivít by mali byť pripravení zvládať dôsledky nepriaznivých poveternostných podmienok a úrazov, ako aj úzkostlivé stavy účastníkov pri jednotlivých činnostiach.

Alternatívne označenie

inštruktor exteriérových aktivít

inštruktorka exteriérových aktivít

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept