Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytický chemik/ analytická chemička

Description

Code

2113.1.1

Description

Analytickí chemici vedú výskum a zaoberajú sa opisom chemického zloženia látok. Okrem toho vyvodzujú závery týkajúce sa správania takýchto látok v rôznych podmienkach. Analytickí chemici zohrávajú dôležitú úlohu v skúmaní vzťahu medzi chémiou a životným prostredím, potravinami, palivami a medicínou. Používajú rozsiahlu škálu metód, ako je elektrochromatografia, plynová vysokoúčinná kvapalinová chromatografia a spektroskopia.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept