Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strojný inžinier/strojná inžinierka

Description

Code

2144.1

Description

Strojní inžinieri skúmajú, plánujú a projektujú mechanické výrobky a systémy a dohliadajú na výrobu, prevádzku, aplikáciu, inštaláciu a opravu systémov a výrobkov. Zaoberajú sa výskumom a analýzou údajov.

Alternatívne označenie

strojárska špecialistka

strojný inžinier

strojársky špecialista

strojná inžinierka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept