Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stavebný špecialista/stavebná špecialistka v oblasti potrubných dopravných systémov

Description

Code

2142.1.7

Description

Stavební špecialisti v oblasti potrubných dopravných systémov navrhujú a rozvíjajú inžinierske aspekty výstavby potrubnej infraštruktúry na rôznych miestach (napr. pevninských, námorných). Navrhujú a vytvárajú špecifikácie pre čerpacie systémy a pre celkovú prepravu tovaru prostredníctvom potrubných vedení.

Alternatívne označenie

stavebná špecialistka v oblasti potrubných dopravných systémov

stavebný špecialista v oblasti potrubných dopravných systémov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept