Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka demontážnych prác

Description

Code

3123.1.9

Description

Supervízori demontážnych prác monitorujú činnosti spojené s demontážou, ako je odstraňovanie a prípadne recyklácia priemyselných zariadení a strojov alebo vyraďovanie zariadení z prevádzky. Rozdeľujú úlohy medzi pracovníkov a dohliadajú na to, či sa všetko vykonáva v súlade s bezpečnostnými predpismi. Ak vzniknú problémy, konzultujú s inžiniermi a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov.

Alternatívne označenie

supervízorka demontážnych prác

supervízor demontážnych prác

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept