Skip to main content

Show filters

Hide filters

výrobca/výrobkyňa historického nábytku

Description

Code

7522.1

Description

Výrobcovia historického nábytku vyrábajú reprodukcie starožitného nábytku. Pripravujú výkresy a šablóny výrobku, vyrábajú a skladajú jednotlivé časti a dokončujú výrobok podľa pôvodných špecifikácií.

Alternatívne označenie

výrobca dobového nábytku

výrobca historického nábytku

výrobkyňa dobového nábytku

výrobkyňa historického nábytku

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept