Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manažér/manažérka produkcie v akvakultúre

Description

Code

1312.3

Description

Manažéri produkcie v akvakultúre plánujú, riadia a koordinujú produkciu rýb, mäkkýšov alebo iných foriem vodného života, ako sú trhové plodiny, pri rozsiahlych akvakultúrnych operáciách zameraných na kultúru a zber alebo na vypustenie do čerstvej, poloslanej alebo slanej vody. 

Alternatívne označenie

manažérka produkcie v akvakultúre

manažérka produkcie v odvetví akvakultúry

manažér produkcie v akvakultúre

manažér produkcie v odvetví akvakultúry

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept