Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

upravovateľ zvierat/upravovateľka zvierat

Description

Code

5164.1.1

Description

Upravovatelia zvierat sa starajú o čistenie zvierat s pomocou správneho vybavenia, materiálov a metód. Patrí sem používanie vhodných a bezpečných spôsobov zaobchádzania a podpora hygieny, zdravia a dobrých životných podmienok zvieraťa. 

Alternatívne označenie

upravovateľka zvierat

upravovateľ zvierat

ošetrovateľ zvierat

upravovateľka psov

upravovateľ psov

ošetrovateľka zvierat

paholok

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept