Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobca/výrobkyňa hračiek

Description

Code

7317.4

Description

Výrobcovia hračiek ručne vyrábajú alebo reprodukujú predmety určené na predaj a výstavu z rôznych materiálov, ako sú plasty, drevo a textil. Navrhujú tvary predmetu, volia materiál a podľa potreby ho strihajú, tvarujú a spracúvajú až do konečnej podoby. Vykonávajú údržbu a opravu všetkých druhov hračiek vrátane mechanických. Zisťujú nedostatky v hračkách, vymieňajú poškodené časti a obnovujú ich funkčnosť.

Alternatívne označenie

hračkár

výrobca hračiek

výrobkyňa hračiek

hračkárka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept