Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka montáže systémov na zachytávanie vody

Description

Code

3123.1.26

Description

Supervízori montáže systémov na zachytávanie vody dohliadajú na inštaláciu systémov na získavanie, filtrovanie, ukladanie a distribúciu vody z rôznych zdrojov, ako je dažďová voda a domáca odpadová voda. Prideľujú úlohy a prijímajú rýchle rozhodnutia.

Alternatívne označenie

supervízorka montáže systémov na zachytávanie vody

supervízor montáže systémov na zachytávanie vody

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept