Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učiteľ/učiteľka dochádzajúca domov za žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Description

Code

2352.1.4

Description

Učitelia dochádzajúci domov za žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyučujú zdravotne postihnuté alebo choré deti v ich domovoch. Ide o špecializovaných učiteľov zamestnaných (verejnými) školami na výučbu žiakov, ktorí nie sú schopní fyzicky chodiť do školy, ale aj pomáhajú žiakom, rodičom a školám v komunikácii. Plnia aj funkciu pracovníka sociálneho vzdelávania tým, že žiakom a rodičom pomáhajú v potenciálnych otázkach správania sa žiaka a v prípade potreby presadzujú predpisy o školskej dochádzke. V prípade možného fyzického (opätovného) prijatia do školy učitelia dochádzajúci za žiakom poskytujú poradenstvo, pokiaľ ide o vhodné stratégie usmerňovania v triede a odporúčané vyučovacie metódy na podporu žiakov a čo najprijateľnejšie prechodné obdobie.

Scope note

Excludes government minister. Excludes people performing religious duties and travel to people's homes.

Alternatívne označenie

učiteľ dochádzajúci domov za žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

učiteľka dochádzajúca domov za žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept