Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačka nápojov

Description

Code

5223.7.5

Description

Predavači nápojov predávajú nápoje v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavačka nápojov

predavač nápojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept