Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka výrobného podniku

Description

Code

1219.5

Description

Riaditelia výrobných podnikov majú na starosti údržbu a bežné prevádzkové plánovanie budov určených na výrobné činnosti. Riadia a kontrolujú postupy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, dohliadajú na prácu dodávateľov, plánujú a zaoberajú sa údržbou budov, protipožiarnou ochranou, otázkami bezpečnosti a dohliadajú na upratovanie budov.

Alternatívne označenie

riaditeľ výrobného podniku

riaditeľ výrobného závodu

vedúca výrobného zariadenia

riaditeľka výrobného podniku

riaditeľka výrobného závodu

vedúci výrobného zariadenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept