Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vysokoškolský pedagóg/vysokoškolská pedagogička

Description

Code

2310.1

Description

Vysokoškolskí pedagógovia vzdelávajú študentov, ktorí získali diplom o absolvovaní vyššieho sekundárneho, a to vo vlastnom odbore špecializácie, ktorý má prevažne akademický charakter. Môžu mať pracovné tituly, ako sú prednášajúci alebo profesor. Pracujú so svojimi asistentmi výskumu a pedagogickými asistentmi pri príprave prednášok a skúšok, pri posudzovaní študentských prác a skúšok, pri vedení laboratórnych cvičení, ako aj pri konzultáciách so študentmi o hodnotení a spätnej väzbe. Vykonávajú aj akademický výskum v príslušnej oblasti, zverejňujú svoje zistenia a spolupracujú so svojimi akademickými kolegami.

Alternatívne označenie

vysokoškolský pedagóg

vysokoškolská pedagogička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

Narrower occupations

zručnosti / kompetencie

URI – koncept