Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedecký pracovník/vedecká pracovníčka v oblasti pedológie

Description

Code

2133.11

Description

Vedeckí pracovníci v oblasti pedológie sa zaoberajú vedou o pôde. Poskytujú poradenstvo, ako zlepšiť kvalitu pôdy s ohľadom na prírodu, výrobu potravín alebo ľudskú infraštruktúru pomocou prieskumných metód, zavlažovacích techník a opatrení na zníženie erózie. Zaisťujú ochranu a obnovu pôdy, ktorá je ovplyvnená intenzívnym chovom alebo ľudskou činnosťou.

Alternatívne označenie

pedologička

vedecký pracovník v oblasti pedológie

pedológ

vedecká pracovníčka v oblasti pedológie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept